Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal
Főoldal
9174 Dunaszeg, Országút u. 6.; tel./fax: (96) 352-012
9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1.; tel./fax: (96) 352-026
9184 Kunsziget, József Attila u. 2.; tel.: (96) 485-040; fax: (96) 552-056
Vissza a rendeletekhez

Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (V.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolójáról és a 2016. évi maradvány elszámolásáról

Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (V.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolójáról és a 2016. évi maradvány elszámolásáról

Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. A 2016. évi költségvetés végrehajtása1. § Jelen rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.


2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat a 2016. évi költségvetésének végrehajtását, az önkormányzat összevont pénzügyi mérlegét az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően


130.937 e Ft bevétellel

98.134 e Ft kiadással


állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit forrásonként és a kiadásokat – ezen belül a kiemelt kiadásokat – feladatonként részletezve az 2.,3.,4.,5.,6. mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(3) A képviselő-testület a 2016. évi saját bevételek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei létszámának alakulását, a 9.,10., melléklet szerint jóváhagyja.


3. § (1) A képviselő-testület a beruházási kiadások teljesítését 753 e Ft főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.


4. § (1) Az önkormányzat a 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 12. melléklet szerinti 2016. évi egyszerűsített vagyonmérleg alapján 380.404 e Ft-ban állapítja meg, a tárgyi eszközök alakulását az Önkormányzat és intézménye esetében a 13. melléklet és 14. melléklet tartalmazza.

(2) A 2016. évben céljelleggel juttatott támogatások kimutatását a 11. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat által adott közvetett támogatás nincs.

(3) Az önkormányzat 2016. december 31-én hitelállománnyal nem rendelkezik.2. Maradvány elszámolása5. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2016. évi maradványát a 15. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá 32.803 e Ft-ban, amelyből alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa: 30 e Ft, az alaptevékenység szabad maradványa: 32.773 e Ft.
3. Záró rendelkezések6. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 23.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.Csatolmányok

Megnevezés méret
1-15. melléklet
280 KB