Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal
Főoldal
9174 Dunaszeg, Országút u. 6.; tel./fax: (96) 352-012
9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1.; tel./fax: (96) 352-026
9184 Kunsziget, József Attila u. 2.; tel.: (96) 485-040; fax: (96) 552-056
Vissza a rendeletekhez

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2017. (V.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolójáról és a 2016. évi maradvány elszámolásáról

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2017. (V.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolójáról és a 2016. évi maradvány elszámolásáról

Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. A 2016. évi költségvetés végrehajtása


1. § Jelen rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.


2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtását, az önkormányzat összevont pénzügyi mérlegét az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően


581.367 ezer Ft bevétellel

574.228 ezer Ft kiadással

7.139 ezer Ft felhalmozási maradvánnyal


állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit forrásonként és a kiadásokat – ezen belül a kiemelt kiadásokat – feladatonként részletezve a 2., 3., 4. mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(3) A képviselő-testület a 2016. évi költségvetés működési és felhalmozási bevételeit, valamint kiadásait kötelező előirányzatonkénti bontásban az 5., 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a 2016. évi saját bevételek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei létszámának alakulását a 11.,12.,13.,14.,15.,16. melléklet szerint jóváhagyja.


3. § (1) A képviselő-testület a beruházási kiadások teljesítését 138.945 ezer Ft főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a felújítási kiadások teljesítését 25.119 ezer Ft főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.


4. § (1) Az önkormányzat a 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az egyszerűsített éves költségvetési beszámolót (mérleg és pénzmaradvány kimutatás) a 17., 18. melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 2016. december 31-én hitelállománnyal nem rendelkezik.2. Maradvány elszámolása


5. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2016. évi módosított pénzmaradványát a 18. mellékletben foglaltak szerint 7.139 ezer Ft-ban állapítja meg.


6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi normatív állami hozzájárulás elszámolását 46.819 ezer Ft összeggel jóváhagyja.

(2) A normatíva elszámolása a következők szerint történik:

a) Helyi önkormányzatok általános működésnek támogatása                               104 ezer Ft

b) Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      32.743 ezer Ft

c) Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása           11.688 ezer Ft

d) Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                     1.424 ezer Ft

e) Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása                                                 860 ezer Ft3. Záró rendelkezések


7. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 23.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.Csatolmányok

Megnevezés méret
1-20. melléklet
424.5 KB