Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal
Főoldal
9174 Dunaszeg, Országút u. 6.; tel./fax: (96) 352-012
9184 Kunsziget, József Attila u. 2.; tel.: (96) 485-040; fax: (96) 552-056

Ebösszeírás 2016

F E L H Í V Á S

 

 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése alapján a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal a fenntartó települési önkormányzatok ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel

 

Dunaszeg, Dunaszentpál és Kunsziget községek közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában

2016. november 30-ig terjedő időszakban ebösszeírást végez.

 

 

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, ezért felhívjuk a figyelmet, hogy a formanyomtatvány beszerzése az ebtulajdonos / ebtartó kötelessége. Több eb esetén ebenként külön bejelentőlapot kell kitölteni.

 

A formanyomtatvány beszerezhető a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadási időben, továbbá letölthető a hivatal honlapjáról (www.dkoh.hu).

 

9174 Dunaszeg, Országút u. 6.; tel.: (96) 352-012

9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1.; tel.: (96) 352-026

9184 Kunsziget, József Attila u. 2.; tel.: (96) 485-040

 

ügyfélfogadási idő:

hétfő: 1300 - 1600

kedd: 800 – 1200 és 1300 - 1600

szerda: nincs ügyfélfogadás

csütörtök: 800 – 1200 és 1300 – 1600

péntek: 800 - 1200

 

 

Az ebtulajdonosok, ebtartók a nyomtatványt kötelesek teljes körűen kitölteni és az ebösszeírási időszak lejártáig, azaz legkésőbb 2016. november 30-ig a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatalhoz a kirendeltségeken történő személyes leadással vagy postai úton visszajuttatni.

 

Felhívom figyelmüket, hogy az ebtulajdonos és ebtartó ebösszeírásra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítését a Hivatal ellenőrzi. Felhívom továbbá a figyelmüket, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000 Ft.

 

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebtulajdonosok és ebtartók az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.

 

Együttműködését köszönöm!

 

 

                                                                                                         dr. Szigethy Balázs sk.

                                                                                                                      jegyzőADATLAP 2016